Start > Installationer > Figures in position__

 

Försjunkna i sig själva är människorna i Mats Lodéns
skulpturgrupp Figures in position.
Både blygsel och egoism begränsar människans intresse
för andra.
Blicken styrs bort från oförrätter och orättvisor,
både nära och i vida världen.
Endast en nyfiken individ ser sig nyfiket omkring.
Denna enda -kvinna eller man-som ger hopp och tillförsikt.
En människa, som är vaken inför sina medmänniskor och
med klar blick spanar på omvärlden,
kan väcka oss andra -inspirera oss till värnande
omtanke och till initiativ som utvecklar och berikar.
Karin Perers

Tidningsartikel
     
Webdesignskolan CMS admin »