” Tiden, rummet, formen 
och volymen.”

Jag arbetar med mina skulpturala installationer utifrån att formen och uttrycket ger sammanhanget, skapar reflexytan, och på så vis blir den enskilde betraktaren en aktör. Tiden, rummet, formen, volymen, uttrycket och aktören blir på så vis viktiga beståndsdelar i verket.