Katedralen byggnation

En installation om mänsklig strävan, om religion, filosofi, rörelse, sönderfall och förstelning. En plats för eftertanke i det offentliga rummet.

Katedralen, en mobil träkonstruktion som monteras upp på en öppen plats, ett torg för att sedan monteras ner och flyttas till nästa plats.