Figures in position

Försjunkna i sig själva är människorna i Mats Lodéns skulpturgrupp ”Figures in position”. Både blygsel och egoism begränsar människans intresse för andra.Blicken styrs bort från oförrätteroch orättvisor, både nära och i vida världen. Endast en nyfiken individ ser sig nyfiket omkring. Denna enda -kvinna eller man-som ger hopp och tillförsikt. En människa, som är vaken inför sina medmänniskor och med klar blick spanar på omvärlden, kan väcka oss andra -inspirera oss till värnande omtanke och till initiativ som utvecklar och berikar.

Karin Perers

Allow your thoughts to drift, the sculptures in Mats Lodéns ”Figures in position”. Shyness and egoism hinder our interest for each other. A glance steered away from injury or injustice, unchanged the world over. Only one inquisitive person, looks around with interest. Only One, man or woman that gives hope and confidence. A person Whom before his fellow humans is alert, and with clear Sightedness can view the wold, can awake and inspire others To think warm thoughts and givet them the initiative to Develop and enrich their own lives.

Karin Peres