Se människan
Ett unikt pilotprojekt som genomfördes 2009-2012. Projektet gick ut på att konstintresserade personer med funktionsnedsättning skulle samarbeta och skapa konst tillsammans med etablerade konstnärer. Vid varje plats finns det skyltar med telefonnummer som är möjliga att ringa för att få mer information.