Ett tecken från stjärnorna

Klyver himmel med blå egg. Nattligt möte i myriader av ljus. Kaskader av silverstrålar i morgonsol, föränderlig som tiden – vikingens yxa – blev yxfabrik – blev modern design i Säters första rondell. En blå fantasi på hållfast grund är vårt tecken från stjärnorna.

Karin Hästö, Kultursekreterare i Säter

Foto: Lotta Bergstrand, ComUt, reklam & digitaltryck AB


Slicing the heavens with a cutting edge. Night meetings in a mirage of light. Cascading strands of silver in the morning sun. As eternal as time – the viking axe – became the axe factory – then the modern design on Säters first roundabout. A blue fantasia set on solid ground, our sign from the stars

Karin Hästö, Cultural secretary in Säter

Photo: Lotta Bergstrand, ComUt, reklam & digitaltryck AB