Hagagymnasiet

När vi fick uppdraget att gestalta innegårdarna på Hagagymnasiet i Borlänge önskade beställaren ”en vacker gård men inte för mycket grönt att sköta”. Gestaltningens konstnärliga kvaliteter kom i fokus och det var naturligt för oss att knyta konstnär Mats Lodén till arbetet. Processen fram till färdigt resultat blev en spännande dialog där den
vertikala formen fångade det uppifrån kommande ljuset och gav gårdarna en speciell identitet.

Peder Melin
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Ramböll Falun

When I was first given the job of re-designing the inner courtyard of Haga College in Borlänge, my client requested ”a beautiful courtyard with not too much greenery to take care of.” The designers artistic qualities came into play and it was a natural step for us to contact sculptor Mats Lodén.
There was an exciting dialogue from the beginning to the end, involving the vertical form capturing the descending light, and so creating the courtyards unique identity.

Peder Melin
landscape architect LAR/MSA
Ramböll Falun