Svante

Svante Lundkvist, född 20 juli 1919, död 9 juli 1991, politiker (s), konsultativt statsråd 1965-67, kommunikationsminister 1967-69, civilminister 1969-73, jordbruksminister 1973-76 och 1982-86, led. av riksdagen 1959-86.

När jag fick förfrågan om att Svante skulle stå staty hemma i anslutning till uppväxten vid Tunagården, tänkte jag att Svante ville ju vara i rörelse, inte bli någon byst till allmän eller ringa beskådan. Jag fick sedan kontakt med Mats och förstod att han ville lära känna Svante sådan han var, kändes det plötsligt angeläget och viktigt. Svante hade något kvar att berätta för omvärlden genom Mats. På invigningen satte Mats en ros i handen på Svante och när jag då och då besöker Tunagården sitter det en färsk ros i handen på Svante. Denna symbolhandling kanske berättar om en livsgärning, om solidaritet och gemenskap
gestaltad av Mats Lodén.

Bosse Lundkvist, Svantes son.


When I was first asked if Svante should stand as a statue near his childhood home Tunagården I thought; No Svante would want to be on the move, not carved as a statue for all and sundry to stare at. Later, after I had met Mats I understood that he wanted to know the real Svante as a person. It then felt suddenly very important that Svante had something more to say
to the world through Mats. At the initiation Mats has placed a rose in Svantes hand.
Nowadays when I visit Tunagården there is always a freshly picked rose in Svantes hand.

Bosse Lundkvist, son of Svante Lundkvist.